Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό

Σε πολλά μέρη του κόσμου εξακολουθεί να είναι ακόμη αγαθό σε ανεπάρκεια 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) για μια ακόμη φορά ενώ τα μάτια όλων,
ή έστω των περισσοτέρων είναι στραμμένα στο πετρέλαιο, 
σαν μια από τις κυρίαρχες συνιστώσες σε πολλές εμπόλεμες συγκρούσεις, η υπερσυγκέντρωση αυτή του βλέμματος 
πιθανόν να εμποδίζει να φανεί ότι κάτι απλούστερο από το πετρέλαιο, όπως το νερό, θα